1/ Blender 2.79b - narzędzie: KNIFE (1:59)
2/ Blender 2.79b - Knife Project (3:11)
3/ Blender 2.79b - animacja i modyfikacja włosów (4:24)
4/ Blender 2.79b - włosy wybiórcze (4:01)
5/ Blender 2.79b - projekcja SVG i animacja światła - Magiczne pudełko (6:43)
6/ Blender 2.79b - skrzynia drewniana (7:59)
7/ Blender 2.79b - bryła geometryczna - cięcie narzędziem Knife użyte do modelowania (2:58)
8/ Blender 2.79b - znaczek EKO (9:19)
9/ Blender 2.79b - model #1 na podstawie rysunku technicznego (14:21)
10/ Blender 2.79b - model #2 na podstawie rysunku technicznego (10:18)
11/ Blender 2.79b - model #3 na podstawie rysunku technicznego (3:25)
12/ Blender 2.79b - model #4 na podstawie rysunku technicznego (5:29)
13/ Blender 2.79b - model #5 na podstawie rysunku technicznego (3:07)
14/ Blender 2.79b - model #6 na podstawie rysunku technicznego (3:47)
15/ Blender 2.79b - model #7 na podstawie rysunku technicznego (5:26)
16/ Blender 2.79b - model #8 na podstawie rysunku technicznego (5:09)
17/ Blender 2.79b - model #9 na podstawie rysunku technicznego (2:56)
18/ Blender 2.79b - model #10 na podstawie rysunku technicznego (2:58)