1/ ❀ A Spoonful Of Sugar ❀ (2:08)
  2/ ❀ Mamma Mia ❀ - zespół ABBA (3:10)
  3/ ❀ Les Champs-Elysées ❀ / Pola Elizejskie (2:43)
  4/ ❀ Libertango ❀ (3:02)
  5/ ❀ Malaga ❀ - kompozycja własna (1:12)
  6/ ❀ Besame mucho ❀ - dwie spontaniczne improwizacje (3:44)
  7/ Louis Armstrong - ❀ Dream a Little Dream of Me ❀ - improwizacja z tr±bk± (1:54)
  8/ ♫ Improwizacja na akordach septymowych ♫ (0:47)
  9/ ♫ Akompaniament figuratywny ♫ (TANGO) (1:04)
10/ ♫ Autorski akompaniament ♫ (TANGO) (3:06)
11/ ❀ The Irish Washerwoman ❀ - ćwiczenie techniczne (0:56)
12/ ❀ Zorba the Greek Dance ❀ - ćwiczenie rytmiczne (1:59)