Klasztor Rzeka Drwęca Pomniki i miejsca pamięci Kościół szkolny Kościół farny Brama Kamienna Wieża i ruiny zamku krzyżackiego Pałac Anny Wazówny Spichlerze Wieża Mazurska Ratusz