Wieża Mazurska (bociania).
Dodatkową nazwę zawdzięcza parze bocianów, które przez wiele lat gnieździły się na jej szczycie.
Zbudowana została w XIV w.
W średniowieczu była integralną częścią murów obronnych miasta.
Obecnie swoją siedzibę ma tu PTTK.