Po najechaniu myszką na miniaturę - obraz jest powiększany do wymiarów: 320 x 240 pikseli.
Po kliknięciu myszką na miniaturę - obraz jest powiększany do wymiarów: 640 x 480 pikseli.


Mouse over - image size: 320 x 240 pixels.
Mouse click - image size: 640 x 480 pixels.

Techniki mieszane (Mixed Media)


Jurek GrzelakObrazki
z komputera
2017/18
Obrazki
z komputera
2018/19
Prace
graficzne
2019