Materiały pomocnicze
     
Materiały pomocnicze przygotowane dla uczniów i słuchaczy.
KURSY ODiDZ (Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)Regulamin ODiDZ
PSO - przedmiotowy system oceniania na kursie ODiDZ

     Kursy przygotowania zawodowego:

Cukiernik I - III (technologia, technika + pytania na egzamin ustny z rozwiązaniami i z komentarzem)Kucharz I - III (technologia + egzaminacyjne pytania testowe z rozwiązaniami i z komentarzem)Cukiernik I
technologia

Kucharz II
technologia

Kucharz I
technologia 2018/19
Kucharz I - II grupa
wyposażenie
Kucharz II
wyposażenie
Cukiernik I
technika