Materiały pomocnicze przygotowane dla uczniów i słuchaczy.
KURSY CKZ (Centrum Kształcenia Zawodowego)


Wędliniarz III - NOTATKI, FILMY, materiały pomocniczne (nauka zdalna)
Przetwórca mięsa I - NOTATKI, FILMY, materiały pomocniczne (nauka zdalna)
Kucharz I - NOTATKI, FILMY, materiały pomocniczne (nauka zdalna)
Kucharz III - NOTATKI, FILMY, materiały pomocniczne (nauka zdalna)
Regulamin CKZ
PZO - przedmiotowe zasady oceniania na kursie CKZ

     Kursy przygotowania zawodowego:

Cukiernik I - III (technologia, technika + pytania na egzamin ustny z rozwiązaniami i z komentarzem)Kucharz I - III (technologia + egzaminacyjne pytania testowe z rozwiązaniami i z komentarzem)Cukiernik I
technologia

Cukiernik I
technika

Kucharz I
technologia 2018/19
Kucharz III (40h)
technologia 2019/20
Kucharz II
wyposażenie
Kucharz II
technologia

Kucharz I 2019/20 (grupa I)
wyposażenie
Kucharz I 2019/20 (grupa I)
technologia (20 h)

Kucharz I (grupa II)
technologia 2019/20
Kucharz I (grupa III)
wyposażenie 2019/20
Przetwórca mięsa I
2019/20

Przetwórca mięsa II
2020/21Kucharz II (grupa 3 - zdalna)
technologia 2020/21 (70h)
Kucharz II
technologia