Standardy wymagań egzaminacyjnych

Poniżej znajduje się lista zawodów, w których można kształcić się w naszych szkołach (ZSZ, TU lub SP)
Po kliknięciu na obrazek lub na nazwę zawodu włącza się standard wymagań egzaminacyjnych (przygotowany przez OKE).

Wszystkie arkusze są zapisane w formacie *.pdf
Do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.


ZSZ:
blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kamieniarz, krawiec, kucharz małej gastronomii, lakiernik, malarz - tapeciarz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, monter instalacji i urządzań sanitarnych, murarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik, rzeźnik - wędliniarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, tapicer

Dodatkowe informacje...
TECHNIKUM/ SZKOŁA POLICEALNA:
asystent osoby niepełnosprawnej, kelner, kucharz, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechanik, technik prac biurowych, technik rolnik, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych

Dodatkowe informacje...


ZSZ
Zawód: kucharz małej gastronomii
symbol cyfrowy: 512[05]
test 2008


Zawód: fryzjer
symbol cyfrowy: 514[01]
test 2008


Zawód: sprzedawca
symbol cyfrowy: 522[01]
test 2008


Zawód: ogrodnik
symbol cyfrowy: 611[01]


Zawód: rolnik
symbol cyfrowy: 613[01]


Zawód: kamieniarz
symbol cyfrowy: 711[04]


Zawód: cieśla
symbol cyfrowy: 712[02]


Zawód: murarz
symbol cyfrowy: 712[06]
test 2008


Zawód: dekarz
symbol cyfrowy: 713[01]


Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych
symbol cyfrowy: 713[02]


Zawód: malarz - tapeciarz
symbol cyfrowy: 714[01]


Zawód: lakiernik
symbol cyfrowy: 714[03]


Zawód: blacharz samochodowy
symbol cyfrowy: 721[03]
test 2008


Zawód: operator obrabiarek skrawających
symbol cyfrowy: 722[02]


Zawód: ślusarz
symbol cyfrowy: 722[03]


Zawód: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
symbol cyfrowy: 723[03]


Zawód: mechanik pojazdów samochodowych
symbol cyfrowy: 723[04]
test 2008


Zawód: elektryk
symbol cyfrowy: 724[01]
test 2008


Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
symbol cyfrowy: 724[02]
test 2008


Zawód: monter - elektronik
symbol cyfrowy: 724[03]


Zawód: elektromechanik
symbol cyfrowy: 724[05]
test 2008


Zawód: cukiernik
symbol cyfrowy: 741[01]
test 2008


Zawód: piekarz
symbol cyfrowy: 741[02]


Zawód: rzeźnik - wędliniarz
symbol cyfrowy: 741[03]


Zawód: stolarz
symbol cyfrowy: 742[01]
test 2008


Zawód: krawiec
symbol cyfrowy: 743[01]


Zawód: tapicer
symbol cyfrowy: 743[03]Trochę więcej o egzaminie zawodowym (po ZSZ):

 • Podstawowe pojęcia - słowniczek egzaminacyjny.
 • Egzamin zawodowy w pytaniach i odpowiedziach.
 • Jak przygotować się do egzaminu?
 • Dlaczego i po co zdawać egzamin zawodowy?
 • Jak się prezentować?
 • Sukces na rynku pracy.
 • Za co i jak będziesz oceniany na egzaminie zawodowym?
 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym


  TECHNIKUM/ SZKOŁA POLICEALNA
  Zawód: technik mechanik
  symbol cyfrowy: 311[20]

  Zawód: technik informatyk
  symbol cyfrowy: 312[01]

  Zawód: technik rolnik
  symbol cyfrowy: 321[05]

  Zawód: technik ekonomista
  symbol cyfrowy: 341[02]

  Zawód: technik handlowiec
  symbol cyfrowy: 341[03]

  Zawód: technik hotelarstwa
  symbol cyfrowy: 341[04]
  egzamin praktyczny - rozwiązane zadanie z komentarzem 2008r.

  Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej
  symbol cyfrowy: 346[02]

  Zawód: opiekunka środowiskowa
  symbol cyfrowy: 346[03]

  Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej
  symbol cyfrowy: 346[04]

  Zawód: technik prac biurowych
  symbol cyfrowy: 419[01]
  egzamin praktyczny - rozwiązane zadanie z komentarzem 2008r. cz.1
  egzamin praktyczny - rozwiązane zadanie z komentarzem 2008r. cz.2
  egzamin praktyczny 2009r. - rozwiązanie

  Zawód: kelner
  symbol cyfrowy: 512[01]
  egzamin praktyczny - rozwiązane zadanie z komentarzem 2008r.

  Zawód: kucharz
  symbol cyfrowy: 512[02]

  Zawód: technik usług fryzjerskich
  symbol cyfrowy: 514[02]
  egzamin praktyczny 2007r. - treść i rozwiązanie
  egzamin praktyczny 2008r. - treść i rozwiązanie
  egzamin praktyczny 2009r. - treść i rozwiązanie
  egzamin praktyczny 2010r. - treść
  egzamin pisemny - test 2008 - wersja X
  egzamin pisemny - test 2008 - klucz
  egzamin pisemny - test 2010 - wersja X
  egzamin pisemny - test 2010 - klucz

  Zawód: technik usług kosmetycznych
  symbol cyfrowy: 514[03]
  egzamin praktyczny - rozwiązane zadanie z komentarzem 2008r. cz.1
  egzamin praktyczny - rozwiązane zadanie z komentarzem 2008r. cz.2
  Trochę więcej o egzaminie zawodowym:

 • Podstawowe pojęcia - słowniczek egzaminacyjny.
 • Projekt na egzaminie praktycznym.
 • Co warto wiedzieć o egzaminie zawodowym?
 • Moja firma - od pomysłu do realizacji.
 • Zacznij od planowania.
 • Za co i jak będziesz oceniany na egzaminie zawodowym?
 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym


  Darmowy program Adobe Reader: POBIERANIE