Informatyka

Pliki pomocnicze zapisane w *.pdf - doskonale nadają się do wydrukowania.


Materiały pomocnicze - informatyka.

UWAGA! Prace domowe proszę przesyłać na adres: jmotylinska@wp.pl
Proszę podawać imię, nazwisko oraz klasę.           

HTML

 • Statyczna strona internetowa
 • Dynamiczna strona internetowa
 • Witryna internetowa
 • Portal internetowy
 • Wortal internetowy
 • Serwer internetowy
 • Co to jest HTML?
 • Budowa znacznika


 • Budowanie strony w Notatniku
 • Zapisywanie strony www
 • Struktura strony www w kodzie HTML (3:16) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Kolory tła strony
 • Kolor tła strony www - atrybut znacznika body: bgcolor (1:39) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Nagłówki
 • Znaczniki nagłówków w kodzie HTML (1:17) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Dodawanie obrazka do strony
 • Wstawianie obrazka na stronę www (2:25) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Jeżdżący obrazek/ napis na stronie
 • Pozioma linia na stronie
 • Grubość poziomej linii
 • Kolor poziomej linii
 • Zmiana prędkości pojazdu/ napisu na stronie
 • Animacja na stronie www - pojazdy (5:04) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Centrowanie obrazka
 • Animacja rakiety w kodzie HTML (6:06) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Animacja piłki w kodzie HTML - zagnieżdżony znacznik animacyjny (5:11) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Rozdzielczość i rozmiar zdjęć - "ściąga"


 • Formatowanie tekstów na stronach www - część 1 (5:38) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Formatowanie tekstów na stronach www - część 2 (5:37) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Formatowanie i animowanie tekstów na stronach www (8:45) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Animacje tekstów - "ściąga" atrybutów


 • Hiperłącza (linki/ odnośniki) na stronach www (10:44) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • HTML - tabele - część 1 (8:39) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • HTML - tabele - część 2 - technik hotelarstwa (5:03) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • HTML - tabele - część 2 - technik żywienia i usług gastronomicznych (4:53) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 •           

  CSS - Kaskadowe Arkusze Stylów

 • Wprowadzenie do CSS oraz zaawansowana zmiana koloru tła na stronach www (8:59) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - sposoby wprowadzania obrazka jako tła strony (7:27) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - gradient radialny oraz liniowy w tle (4:45) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - pozycjonowanie obrazka w tle strony www (5:12) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - pozycjonowanie obrazka w tle strony www - część 2 (7:29) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - budowanie ramki wokół obrazka (4:55) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - tworzenie klas (5:24) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - cztery sposoby na zmianę rozmiaru fonta (7:44) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - formatowanie tekstów na stronach www - część 2 (4:51) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • HTML oraz CSS - listy punktowane i punktory (7:45) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • WIELKANOC: Odsyłacze/ zakotwiczenia na stronie www (5:49) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Oprogramowywanie zdarzeń - przyciski zmieniające kolor tła strony www (4:28) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - button - formatowanie wyglądu przycisku/ przycisków (5:11) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - transformacje grafiki wraz ze zdarzeniem OnMouseMove (6:13) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - transformacje grafiki 2 - odwracanie zdarzenia poprzez OnMouseOut (3:22) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - animacje z użyciem transformacji oraz klatek kluczowych (4:56) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - animacje na bazie klatek kluczowych wraz ze zdarzeniem OnMouseMove (4:56) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • CSS - kursory (3:38) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Przyłączanie filmu do strony www (4:39) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 •           


  Arkusze kalkulacyjne: Excel oraz Calc

  Link do darmowego oprogramowania LibreOffice
  (wersja PORTABLE) - nie wymaga instalacji
  (folder jest bardzo duży - trzeba go pobrać i rozpakować):

  https://drive.google.com/file/d/1Giidgmn6RYOP401p7gUf9hWcaDJ4nmdB/view?usp=sharing


  Link do darmowego oprogramowania LibreOffice:
  https://download.komputerswiat.pl/biuro-i-praca/pakiety-biurowe/libreoffice


 • Adresowanie komórek
 • Dodawanie linii obrysu tabeli
 • Dodawanie tła do Excela
 • Usuwanie linii siatki
 • Funkcja: ŚREDNIA
 • Funkcja: LICZ.JEŻELI
 • Formatowanie warunkowe
 • Funkcja: JEŻELI • Wprowadzenie do pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel [Microsoft Office] (9:47) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Wprowadzenie do pracy w arkuszu kalkulacyjnym Calc [LibreOffice] (8:24) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Operacje na liczbach w arkuszu kalkulacyjnym Excel [Microsoft Office] (4:31) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Operacje na liczbach w arkuszu kalkulacyjnym Calc [LibreOffice] (5:33) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Funkcja: KONWERTUJ w arkuszu kalkulacyjnym Excel [Microsoft Office] (13:31) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Funkcja: KONWERTUJ w arkuszu kalkulacyjnym Calc [LibreOffice] (13:26) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Adresowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym Excel [Microsoft Office] (9:10) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Adresowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym Calc [LibreOffice] (10:11) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Excel [Microsoft Office] (7:04) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Calc [LibreOffice] (7:15) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Zastosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel - prosty dzienniczek elektroniczny [Microsoft Office] (4:35) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Zastosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Calc - prosty dzienniczek elektroniczny [LibreOffice] (5:49) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Kalendarz w arkuszu kalkulacyjnym Excel [Microsoft Office] (12:46) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Kalendarz w darmowym arkuszu kalkulacyjnym Calc [LibreOffice] (14:13) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Formatowanie warunkowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel - obliczanie BMI [Microsoft Office] (12:21) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Formatowanie warunkowe w darmowym arkuszu kalkulacyjnym Calc - obliczanie BMI [LibreOffice] (12:20) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel z wykorzystaniem wykresów [Microsoft Office] (13:13) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Interpretacja danych w darmowym arkuszu kalkulacyjnym Calc z wykorzystaniem wykresów [LibreOffice] (9:48) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu •           

  Programy do prezentacji: Power Point oraz Impress

  Link do darmowego oprogramowania LibreOffice
  (wersja PORTABLE) - nie wymaga instalacji
  (folder jest bardzo duży - trzeba go pobrać i rozpakować):

  https://drive.google.com/file/d/1Giidgmn6RYOP401p7gUf9hWcaDJ4nmdB/view?usp=sharing


  Link do darmowego oprogramowania LibreOffice:
  https://download.komputerswiat.pl/biuro-i-praca/pakiety-biurowe/libreoffice


 • UNSPLASH.COM - Darmowe zdjęcia dla wszystkich (różna tematyka)


 • Animacje w programie do prezentacji Power Point [Microsoft Office] (8:01) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Animacje w darmowym programie do prezentacji Impress [LibreOffice] (8:22) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Składowe pakietu Microsoft Office - prezentacja Power Point [Microsoft Office] (7:34) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Składowe pakietu LibreOFFICE - prezentacja Impress [LibreOffice] (7:45) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Screeny ekranu (5:08) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Wykresy i ich edycja w prezentacji programu Power Point [Microsoft Office] (7:25) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Wykresy i ich edycja w prezentacji programu Impress [LibreOffice] (4:54) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Prezentacja rozgałęziona w programie Power Point [Microsoft Office] (5:01) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Prezentacja rozgałęziona w programie Impress [LibreOffice] (5:43) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • Piramida żywienia - prezentacja interaktywna (rozgałęziona) - Power Point [Microsoft Office] (7:47) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Iluzja z kartami - praktyczne zastosowanie animacji w Power Point [Microsoft Office] (12:37) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • SmartART - nakładka pakietu MsOffice [Microsoft Office] (13:21) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu
 • Diagramy w programie Impress - zastosowanie schematów [LibreOffice] (9:25) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu


 • WIELKANOC - kartki świąteczne w programie do prezentacji (3:35) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu •           

  Edytory tekstu: Word oraz Writer

  Link do darmowego oprogramowania LibreOffice
  (wersja PORTABLE) - nie wymaga instalacji
  (folder jest bardzo duży - trzeba go pobrać i rozpakować):

  https://drive.google.com/file/d/1Giidgmn6RYOP401p7gUf9hWcaDJ4nmdB/view?usp=sharing


  Link do darmowego oprogramowania LibreOffice:
  https://download.komputerswiat.pl/biuro-i-praca/pakiety-biurowe/libreoffice


 • Edytory tekstu - wprowadzenie (6:16) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Formatowanie tabel - układ okresowy pierwiastków (6:38) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Edytor równań (10:06) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Redagowanie CV (4:54) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Dyplomy w edytorze tekstów (4:54) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Microsoft Word: Ozdobne koperty (9:02) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Microsoft Word: Jak zrobić aktywne formularze (karta DEVELOPER)? (7:12) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Możliwości rysunkowe programu WORD (7:12) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu

 • Microsoft WORD - spis treści (1:35) TUTORIAL FILMOWY
  = lekcja nagrana w postaci filmu