Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze przygotowane dla uczniów.

     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa I/ II (TMP): podstawy projektowania graficznego/ projektowanie graficzne
          Spis zawartości:
Słowniczki: 273 pojęcia
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami: 540 pytań
Zagadnienia dotyczące programu Adobe Photoshop CS6/CC: 385 opracowań
Wykonane projekty graficzne: 754 grafiki (formaty: PNG, JPG, GIF, zdjęcia modeli)


     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa I/ II (TMP): podstawy poligrafii
          Spis zawartości:
Słowniczki: 1127 pojęć
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami: 540 pytańInformator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - od 2017r. - 311943
     Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
klasa II/ III (TRC): projektowanie multimedialne
          Spis zawartości:
Słowniczki: 1160 pojęć
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami: 520 pytań
Praktyczne zadania egzaminacyjne (wraz z załącznikami)
Zagadnienia (HTML, CSS, JavaScript, PHP): 92 opracowania z ćwiczeniami praktycznymi i przykładami z zajęćEgzaminy z poszczególnych kwalifikacji (TCPG) - terminy oraz zakres - 311911
     Informatyka
UWAGA!

Zaświadczenia o ukończeniu kursu można odbierać
w sekretariacie na ul. Aleja Leśna 2.