Materiały pomocnicze przygotowane dla uczniów.

     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa I (IG4): podstawy poligrafii
          Spis zawartości:
Słowniczek: 171 pojęć
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami - sortowane tematycznie: 121 pytań


Dnia 12 grudnia 2019r. (czwartek) sprawdzian:
- pojęcia związane z produkcją papieru.

     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa I (IBG5): podstawy poligrafii
          Spis zawartości:
Słowniczek: 171 pojęć
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami - sortowane tematycznie: 121 pytań


     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa I/ II (TMP): podstawy projektowania graficznego/ projektowanie graficzne
          Spis zawartości:
Słowniczki: 273 pojęcia
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami - sortowane tematycznie: 540 pytań
Zagadnienia dotyczące programu Adobe Photoshop CS6/CC: 390 opracowań
Wykonane projekty graficzne: 754 grafiki (formaty: PNG, JPG, GIF, zdjęcia modeli)


     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa I/ II (TMP): podstawy poligrafii
          Spis zawartości:
Słowniczki: 1127 pojęć
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami - sortowane tematycznie: 540 pytań


     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
klasa III (TMP): maszyny i urządzenia cyfrowe/ modelowanie i drukowanie 3D
          Spis zawartości:
Słowniczki: 593 pojęcia
Zagadnienia dotyczące programu Blender: 202 opracowania
Licznik projektów w programie Blender: 61
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami - sortowane tematycznie: 480 pytań

     Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
klasa IV (TRC): maszyny i urządzenia cyfrowe/ drukowanie cyfrowe
          Spis zawartości:
Słowniczki: 450 pojęć
Zagadnienia dotyczące programu Adobe Photoshop CS6/CC: 390 opracowań
Praktyczne zadania egzaminacyjne (wraz z załącznikami)
Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami i z komentarzami - sortowane tematycznie: 480 pytań


     Informatyka