Paintings Fruit & Vegetable Carving Paper Models Handmade Works (Knitting) Photographs

  Wszystkie prace wykonała/ all (art)works
done by Jolanta Motylińska  

Moje pozostałe witryny i strony:
  HELPedu
    Kostki logiczne
    YouTube HELPedu JolaART
    YouTube PLAYLISTY
    Breloczkowo
    PZN Koło w Brodnicy
    Brodnica 2004
    Fotki, foteczki...
        jmotylinska@wp.pl

DO SOLIDNEJ PRACY DODAJ MIŁOŚĆ, A UJRZYSZ DZIEŁO SZTUKI...

TO ADD A LOVE OF HARD WORK, AND YOU WILL SEE A WORK OF ART...

Admin: mgr inż. Jolanta Motylińska