• Bevel z Vertexa
 • Bevel z Vertexa - otwór
 • Cycles - mniej sampli do tego renderu
 • Displacement - Jak prawidłowo aktywować Node? (1:04)
 • Edge Slide (narzędzie Edit Mode) (0:53)
 • Ekstruzja indywidualna (Faces)
 • Emulate Numpad (0:47) - symulacja klawiatury numerycznej
 • EXR - pliki multigraficzne
 • Folow Path (ruch po ścieżce)
 • Kamera - ruch po ścieżce (2:02)
 • Koncentryczne ustawienie obiektów na scenie (SHIFT S 5)
 • Krzywa Beziera - Jak wyprostować? (0:41)
 • Kształtowanie listka z pliku PNG
 • Merge Vertices - narzędzie do scalania Vertexów w jeden (0:37)
 • Mniej sampli do renderu Cycles
 • Node Wrangler - rodzaj automatyzacji - można używać skrótu Ctrl + T
 • Nody i Shadery (OBJECT) (2:02)
 • Mapy przygotowanych Nodów i Shaderów:
   
 • OpenGL vs DirectX (1:00)
 • Osie współrzędnych: GLOBAL - LOCAL - NORMAL (2:00)
 • Plain Axes - osie które można przypisać do obiektu (w celu modyfikacji) (1:17)
 • Poke Faces (dzielenie na cząstki)
 • Przyciąganie magnetyczne
 • Przyłączanie liści do drzewa
 • Przywracanie ustawień fabrycznych
 • Render - mniej sampli
 • Ruch po ścieżce (Folow Path)
 • Ruch po ścieżce (wybór z menu)
 • Shadery i Nody (WORLD) (1:27)
 • Slash z klawiatury - wyłączanie nieaktywnej części sceny
 • Separowanie elementów podziału (Alt + M)
 • Simple Deform (modyfikator) - spirala - skręcanie obiektu
 • Skalowanie XY
 • Strona ambientCG - materiały i ich cechy (ambientcg.com)
 • Strona cc0-textures - materiały i ich cechy (cc0-textures.com)
 • Strona Poly HAVEN - HDRIs, tekstury, modele 3D (polyhaven.com)
 • Tworzenie grup przy pomocy Weight Paint
 • Ustawienia fabryczne
 • Usuwanie Edge (Dissolve Edges)
 • Usuwanie LoopCut
 • Weight Paint
 • WODA - Jak uformować taflę?
 • WODA - Jak uzyskać właściwości cieczy?


 • Jak wkonać film bez tła?
 • Film bez tła - część 1 - SHADERY (1:47)
 • Shadery i Nody - połączenia
 • Film bez tła - część 2 - pliki PNG (1:22)
 • Film bez tła - część 3 - wybór i wypalanie formatu (2:00)