Strona z fontami: dafont.com
01/ InDesign CS6 - Praca ze zdjęciami - część 1 (7:51)
02/ InDesign CS6 - Praca ze zdjęciami - część 2 (5:43)
03/ InDesign CS6 - Punkt odniesienia - pozycjonowanie grafiki (5:32)
04/ InDesign CS6 - Nakładanie obrazków na siebie (2:22)
05/ InDesign CS6 - Praca z warstwami (3:22)
06/ InDesign CS6 - Modyfikowanie jednego obrazka w tekście (4:07)
07/ InDesign CS6 - Modyfikowanie wielu obrazków w tekście - style obiektu (4:53)
08/ InDesign CS6 - Obraz w tekście - kotwiczenie typu InLine (3:30)
09/ InDesign CS6 - Kotwiczenie obrazków do tekstu (2:06)
10/ InDesign CS6 - Pauzy i wątki w tekście (1:59)
11/ InDesign CS6 - Podpisy pod zdjęciami - style obiektu (6:23)
12/ InDesign CS6 - Aktywne podpisy pod zdjęciami (7:30)
13/ Egzamin - torfowisko - broszura w InDesign (5:46)
14/ Egzamin - zakładka - opracowanie w programie InDesign (3:10)
15/ Egzamin - etykiety - opracowanie akcydensów w InDesign (4:29)
16/ Adobe InDesign: Jak przygotować się do projektowania na podstawie rozrysu okładki? (4:11)
17/ Zadanie egzaminacyjne 2022 - WIZYTÓWKA - Jak to zrobić w InDesign? (4:20)