01/ STA - interwały w górę (2:16) - moduł 2
02/ STA - interwały w dół (2:11) - moduł 2
03/ STA - nazwy interwałów (2:01) - moduł 2
04/ STA - progresje (1:46) - moduł 2
05/ STA - progresje - Co tu jest grane? (1:52) - moduł 2
06/ STA - przewroty akordu C-dur (wariacje) (1:56) - moduł 3
07/ STA - akordy septymowe (wariacja) (0:45)
08/ STA - pozycje - animacja (1:12) - moduł 3
09/ STA - pozycje - z dĽwiękiem (1:17) - moduł 3
10/ STA - pozycje i ich oznaczenia (1:03) - moduł 3
11/ STA - przewroty harmonicznie i melodycznie (2:38) - moduł 3
12/ STA - progresje urozmaicone przewrotami (0:45) - moduł 3
13/ STA - autorski akompaniament harmoniczny- TANGO (3:41)
14/ STA - schematy akompaniamentu - ABBA (2:57)
15/ STA - akompaniament na 4 ręce (1:16) - moduł 5
16/ STA - Besame mucho - dwie wariacje (3:35)
17/ STA - autorski akompaniament figuratywny - TANGO (0:59)
18/ STA - Louis Armstrong - wersja skrócona (1:25) - moduł 7
19/ STA - Louis Armstrong - Dream a Little Dream of Me - wariacja z tr±bk± (1:47)
20/ STA - taniec irlandzki (1:33)
21/ STA - taniec Zorby (1:50)
22/ STA - MALAGA - autorska kompozycja (1:07)
23/ STA - progresja 4 F-dur (0:37) - moduł 8
24/ STA - Nadzieja - piosenka w dwóch tonacjach (2:00) - moduł 9
25/ STA - Improwizacja techniczna (1:07) - moduł 10
26/ STA - własna aranżacja - A Spoonful Of Sugar BONUS: animacja Mary Poppins (1:50)
Moduł 2: Interwały - wierszyk
Moduł 2: Zapamiętajka DUR-owa
Moduł 2: Zapamiętajka MOLL-owa
Moduł 3: Przewroty - wierszyk
Moduł 3: Przewroty akordów - animacja
Moduł 3: Zapamiętajka zwiększona
Moduł 3: Zapamiętajka zmniejszona
Moduł 3: Zapamiętajka septymowa
Moduł 5: Akompaniament harmoniczny - TANGO
Moduł 5: Akompaniament - wierszyk
Moduł 8: Progresja 1 w 4 tonacjach
Moduł 8: Progresja 2 w 4 tonacjach
Moduł 8: Progresja 3 w 4 tonacjach
Moduł 8: Progresja 4 w 4 tonacjach
Moduł 8: Cztery skale durowe
Moduł 8: Triady harmoniczne od skal durowych
Moduł 8: Akordy poboczne od skal durowych
Moduł 8: Skale molowe od dĽwięku E
Moduł 8: Skale molowe od dĽwięku D
Moduł 8: Skale molowe od dĽwięku G
Moduł 8: Triady od skal molowych harmonicznych
Moduł 8: Tonacja - skala - gama (wierszyk)
Moduł 8: Skala majorowa - wierszyk
Moduł 8: Skala minorowa - wierszyk
Moduł 8: Triada harmoniczna - wierszyk
Moduł 8: Akordy poboczne - wierszyk
Moduł 8: Transpozycja - wierszyk
Moduł 8: Nadzieja - tonacja c-moll
Moduł 8: Nadzieja - tonacja a-moll
Moduł 9: Koło kwintowe - wierszyk
Moduł 9: Pochodne molowe gam durowych
Moduł 9: Gamy pochodne durowe i molowe
Moduł 10: Akordy zawieszone - wierszyk
Moduł 10: Akord zawieszony - animacja
Moduł 10: Improwizacja i pentatonika - wierszyk


Kurs: "Improwizacja Od Podstaw (IOP)"Kurs: "Gitara akustyczna od podstaw"