TECHNIKA I stopień - kucharz, przetwórca mięsa
1/ Kucharz - POWITANIE 21-04-2020 (2:56)
2/ Układ funkcjonalny zakładu - komentarz do tematu (13:52)
3/ Choroby zakaźne - część I (9:14)
4/ Choroby zakaźne - część II (10:37)
5/ Choroby pasożytnicze (9:08)
6/ Tworzywa sztuczne - wprowadzenie (3:23)
7/ PET - politereftalen etylenu (1:42)
8/ PE - polietylen (2:10)
9/ PVC - polichlorek winylu (1:10)
10/ PP - polipropylen (2:04)
11/ PS - polistyren (1:44)
12/ Silikon (1:57)
13/ Teflon (1:25)
14/ Kolory wg HACCP (6:53)
15/ Szkło (4:31)
16/ Ceramika (3:14)
17/ Drewno i kamienie naturalne (3:55)
18/ Metale jako materiały konstrukcyjne (6:20)
19/ Noże kuchenne (11:50)
20/ Korozja i jej rodzaje (6:04)
21/ Opakowania: puszki, słoiki, bombaż (6:21)
22/ Nowoczesne sposoby zamrażania (4:31)
23/ Sprężarka jako maszyna prosta (2:47)
24/ Sprężarkowe urządzenie chłodnicze (6:43)
25/ Schładzanie i zamrażanie szokowe (4:35)
26/ Pozostałe urządzenia chłodnicze (3:44)
27/ Kucharz - POWITANIE 16-02-2021 (1:41)

PRZETWÓRCA MIĘSA stopień I - technika NEW
1/ Kolory w przemyśle spożywczym wg HACCP (6:20)

PIEKARZ stopień II - technika NEW
1/ Piekarz II - powitanie (1:29)
2/ Ciąg mączny (9:35)
3/ Jakość mąki i jej magazynowanie (6:08)
4/ Miksery i blendery (4:03)
5/ Miesiarki - urządzenia do wyrabiania ciasta (6:28)
6/ Wywrotnice do dzież i leje spustowe (2:08)
7/ Dzielarki (4:55)
8/ Dzielarko - formierki (4:57)
9/ Maszyny do formowania kęsów ciasta (3:03)
10/ Teflon (1:29)
11/ Komory rozrostu = garownie (4:16)
12/ Sposoby rozchodzenia się ciepła: konwekcja, przewodzenie, promieniowanie (6:44)
13/ Klasyfikacja pieców (5:09)