Witrynę i autorskie materiały
pomocnicze dla uczniów przygotowała:
mgr inż. Jolanta Motylińska

 
jmotylinska@wp.pl
UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA...
(Non scholae, sed vitae discimus)