ZADANIA EGZAMINACYJNE 2008


Wszystkie arkusze są zapisane w formacie *.pdf
Do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.

Zawody:

technik handlowiec, technik informatyk, kucharz, technik mechanik, technik rolnik

kucharz małej gastronomii, ogrodnik, sprzedawca

TECHNIK HANDLOWIEC 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y)
 • egzamin praktyczny
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny • TECHNIK INFORMATYK 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • klucz do testu cz. I (wersja Y)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y)
 • egzamin praktyczny
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie1 cz. 1
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie 1 cz. 2
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie 2
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie 3
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie 4
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie 5
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny zadanie 6
 • Poradnik pisania pracy na egzaminie praktycznym • KUCHARZ 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y)
 • egzamin praktyczny
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny cz.1
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny cz.2 • TECHNIK MECHANIK 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • klucz do testu cz. I (wersja Y)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y)
 • egzamin praktyczny
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny • TECHNIK ROLNIK 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y)
 • egzamin praktyczny
 • komentarz i rozwiązanie - egzamin praktyczny • KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y) • OGRODNIK 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y) • SPRZEDAWCA 2008
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • klucz do testu cz. I (wersja Y)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X oraz Y)