ZADANIA EGZAMINACYJNE 2009


Wszystkie arkusze są zapisane w formacie *.pdf
Do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.

Zawody:

technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, kucharz, technik mechanik, technik rolnik, technik usług kosmetycznych

elektryk, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz małej gastronomii, rzeźnik - wędliniarz, sprzedawca, stolarz

TECHNIK HANDLOWIEC 2009
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie • TECHNIK HOTELARSTWA 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie • TECHNIK INFORMATYK 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny
 • Poradnik pisania pracy na egzaminie praktycznym
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie - zad. 1
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie - zad. 2 • KUCHARZ 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie • TECHNIK MECHANIK 2009
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie • TECHNIK ROLNIK 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny - rozwiązanie • ELEKTRYK 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X) • KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X) • MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X) • RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X) • SPRZEDAWCA 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja Y)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X) • STOLARZ 2009
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)