ZADANIA EGZAMINACYJNE 2014


Wszystkie arkusze są zapisane w formacie *.pdf
Do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.

Zawody:

kucharz - stary egzamin, kucharz - nowy egzamin, piekarz - nowy egzamin

KUCHARZ 2014 - stary egzamin
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny • KUCHARZ 2014 - nowy egzamin
  Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
 • egzamin pisemny - test
 • klucz do testu (wersja X) • PIEKARZ 2014 - nowy egzamin
  Kwalifikacja T.3. Produkcja wyrobów piekarskich.
 • egzamin pisemny - test
 • rozwiązanie testu