ZADANIA EGZAMINACYJNE 2015


Wszystkie arkusze są zapisane w formacie *.pdf
Do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.

Zawody:

kucharz - nowy egzamin, kucharz - stary egzamin, technik rolnik - stary egzamin

KUCHARZ 2015 - nowy egzamin (wrzesień) T.6 Sporządzanie potraw i napojów
 • egzamin pisemny - test
 • klucz do testu (wersja X) • KUCHARZ 2015 - stary egzamin
 • egzamin pisemny - test cz.I
 • klucz do testu cz. I (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)
 • egzamin praktyczny • TECHNIK ROLNIK 2015 - stary egzamin
 • egzamin pisemny - test
 • klucz do testu (wersja X)
 • egzamin pisemny - test cz. II
 • klucz do testu cz. II (wersja X)