ZADANIA EGZAMINACYJNE 2017


Wszystkie arkusze są zapisane w formacie *.pdf
Do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.

Zawody:

kucharz - nowy egzamin - czerwiec, kucharz - nowy egzamin - styczeń

KUCHARZ 2017 - nowy egzamin (czerwiec) T.6 Sporządzanie potraw i napojów
  • egzamin pisemny - test
  • egzamin rozwiązany  • KUCHARZ 2017 - nowy egzamin (styczeń) T.6 Sporządzanie potraw i napojów
  • egzamin pisemny - test
  • klucz do testu (wersja X)