KURSY CKZ
- materiały pomocnicze dla kucharzy, cukierników, piekarzy oraz wędliniarzy


KKZ - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
- materiały pomocnicze dla kucharzy


SZKOŁY
- materiały pomocnicze dla uczniów Technikum


ARCHIWUM
- arkusze egzaminacyjne
(wraz z kluczami odpowiedzi)
Lata: 2008-2023 (różne zawody).UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA...
(Non scholae, sed vitae discimus)
Wszystkie materiały pomocnicze są zapisane w formacie *.pdf - do odczytu potrzebny jest darmowy program Adobe Reader.