POMÓŻ ROZJAŚNIĆ NAM ŚWIAT


1% na Polski Związek Niewidomych

Co trzeba zrobić, aby przekazać nam 1% swojego podatku?

1. Obliczamy podatek należny Urzędowi Skarbowemu.
2. W formularzu PIT-37, w rubryce 124 wpisujemy
nr KRS
0000060750
3. W rubryce 125 wpisujemy wnioskowaną kwotę
(1% należnego podatku).
4. W rubryce 126 wpisujemy przeznaczenie kwoty:
na cele statutowe Polskiego Związku Niewidomych
Okręg Kujawsko - Pomorski,
Koło Powiatowe w Brodnicy


W PIT - 36 są to odpowiednio pozycje: 305, 306, 307.
W PIT - 36L: 105, 106, 107.
W PIT - 28: 126. 127. 128.


Twoje pieniądze przeznaczymy na:
- prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej (profilaktycznej) osób z dysfunkcją wzroku,
- rehabilitację społeczną i zdrowotną ludzi niewidomych i niedowidzących,
- wypoczynek,
- pomoce szkolne dla dzieci.

Członkowie i Zarząd Koła bardzo dziękują wszystkim za okazane wsparcie!