•      PZN

  •      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  •      Biblioteka Centralna PZN

  •      Internet dla niepełnosprawnych

  •      Portal: Niepełnosprawni

  •      Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego