•     Podstawowe informacje dotyczące
  przepisów prawnych chroniących interesy
  psychiczne, społeczne i ekonomiczne
  osób starszych i niepełnosprawnych.


 •     ULGI

 •     DOFINANSOWANIA

 •     PROGRAMY POMOCOWE

 •     RENTY, EMERYTURY, DODATKI

 •     PRACA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 •     ZWOLNIENIA Z OPŁAT POCZTOWYCH