Po najechaniu myszką na miniaturę - obraz jest powiększany do wymiarów: 320 x 240 pikseli.
Po kliknięciu myszką na miniaturę - obraz jest powiększany do wymiarów: 640 x 480 pikseli.


Mouse over - image size: 320 x 240 pixels.
Mouse click - image size: 640 x 480 pixels.

Religijne (Religious)


Ora et labora (Módl się i pracuj) Pray and Work
Publikacja moich obrazów z modlitwami przez Katolicką Archidiecezję w Sydney (Australia)