Autorskie opracowania dla uczniów:
  • 59 zeszytów z ręcznymi notatkami
  • 128 zeszytów drukowanych (średnio, po 150 stron)
                              = 19200 stron notatek (przymiar do 100 cm)
  • 2411 foliogramów (wykorzystywanych do 2011r.)
  • 13762 opracowane tematy na różne zajęcia (wraz z wariantami)
  • 17498 prezentacji, programów komputerowych oraz animacji  • DEKORACJE SZKOLNE (SCHOOL DECORATIONS)


    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - FILM - moja praca w szkole